دعوت به تماشای بازی دوستانه تیم فوتبال جمعیت با تیم هنرمندان

---

ساعت 6 عصر روز جمعه 19 خرداد 1391

آدرس: تهران، خیابان شوش، خیابان هرندی، کوچه صبح صادق، مجموعه ورزشی نابینایان هرندی، سالن سرپوشیده.

---

حضور برای عموم آزاد است.

لطفا اطلاع رسانی کنید. ممنونیم.