بازیکنان تیم فوتبال پرشین کودکان کار دروازه غار تهران در حمایت از کودکان غزه در یک بازی دوستان با تیم ساینا اعلام کردند: «کشتار کودکان جهان را متوقف کنید.»

تیم فوتبال پرشین دروازه غار تهران متشکل از کودکان کار و محروم از تحصیل این منطقه است که به ارائه خدمات ورزشی رایگان به کودکان تحت حمایت می پردازد.با ما تماس بگیرید:
021-55168401