بعد از تلاش های بسیار و کمک های خیرین همراه و فعالیت های بی وقفه ی اعضا ،خانه علم بار دیگر باز گشایی شد تا با توانی بیشتر از قبل به ادامه ی فعالیت های خود برای از بین بردن فقر و آگاهی بخشی به محله فرحزاد بکوشد.
تمام تلاش از خرید خانه تا روزهایی که اعضا از صبح تا شب برای آماده سازی مکان جدید تلاش می کردند به امید لحظه ای لبخند کودکان بود که یکشنبه دوم شهریور ماه میسر شد.

جشن "بازگشایی خانه علم فرحزاد" در محل جدید که همزمان با "دوسالگی " این مرکز بود ، با حضور 90 کودک ، شادی و انرژی بیش از قبل را به وجود همه مان باز گرداند. سپاس از همه ی آن هایی که هستند و" نبودن و نابودی " را تاب نمی آورند. به امید آن روز که حق کودک آرزویش نباشد.