بازتاب برگزاری هجدهمین آیین کوچه گردان عاشق توسط جمعیت امام علی در رسانه های مختلف


✅ گزارش تصویری انصاف نیوز از همایش و پخش:

➡️ www.ensafnews.com/65311

➡️ www.ensafnews.com/65337


✅ گزارش روزنامه اعتماد:

➡️ etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=736&PageNO=13#

〰〰〰〰〰

🔸 با کوچه گردان عاشق همراه شویم:

🌐 Kuchegardan.org

📞 ۰۲۱۸۸۹۳۰۸۱۶

🆔 @eventias

🆔 @imamalisociety