امروزجمعه از ساعت 10 صبح تا 8 شب
ما هم اینجا در این بازارچه خیریه حاضر هستیم و محصولات مان را به نفع خانه علم دروازه غار و جمعیت امام علی در یکی از میزهای بازارچه به فروش گذاشته ایم
Tehran- Zaferaniye, Ejazi, Mina, Kooh Daman, Mahdavi International school
تهران، زعفرانیه، ایجازی، مینا، کوه دامان، مدرسه بین المللی مهدوی
منتظر دیدار شما هستیم