🌱حرکتی با شرکت سامسونگ آغاز شد، با چاپ و دوخت کیسه های #سبزین_دست که این کمپین هم اکنون با تولید ۹۰۰۰ عدد کیسه پارچه ای در ماه دنبال می شود. 

🌏حامی زمین و مادران باشیم.

@Darvazeghar