ما از تک تک شما دوستان عزیزی که قصد بازدید و همکاری داوطلبانه با خانه علم دروازه غار را دارید دعوت می کنیم روز جمعه اول اسفند ماه، ساعت 3
تشریف بیارید به خانه علم بچه ها تا بیشتر با ما و فعالیت های ما آشنا بشید.

نشانی خانه علم دروازه غار
تهران - مترو مولوی - به سمت چهار راه مولوی - کوچه قاسمی 
کوچه عرب دفتر - کوچه عظیم زادگان - کوچه چاووشی - پلاک 10
تلفن: 55168401 - 021
کروکی از مترو مولوی تا خانه علم را در اینجا ببینید.