نسخه اینترنتی شماره 11 نشریه گل یخ جمعیت امام علی بر روی وبسایت مرکزی جمعیت منتشر شد.
برای دانلود لطفا بر روی لینک زیر کلیک فرمائید:

لینک دانلود