"آقای رئیس جمهور! وقت عمل به وعده هاست!"


در دیاری که اعتیاد هر روز بر آن پنجه می کشد و فقر هر لحظه قربانی می گیرد و کودکان، آواره خیابان ها هستند، فرصتی برای تماشا کردن نیست و باید اقداماتی فوری برای نجات جان انسان ها و به ویژه استیفای حقوق اولیه کودکان صورت گیرد.
انتخابات عرصه ای است که هر کس برای معرفی توانایی هایش وعده هایی می دهد... اما نباید غافل شد از وعده های محقق نشده... وعده هایی که بی گمان طوقی خواهد شد بر گردن آدمی و تا ابد خواهد ماند. قرآن کریم با لحنی هشدارگر می فرماید: "ای کسانی که ایمان آورده اید! چرا چیزی می گوئید که انجام نمی دهید؟!" (سوره صف -- آیه 2)
در این فیلم، شاهد گوشه بسیار کوچکی از معضلات اجتماعی در برخی خیابان های تهران هستیم.
بیانیه ایران 1130 که در خرداد 1388 توسط جمعیت امام علی منتشر شد، در اینترنت و فیسبوک جمعیت قابل جستجو می باشد.
---
توضیح: طرح ایران 1130 برای نخستین بار توسط جمعیت امداد دانشجویی -- مردمی امام علی (ع) (که سازمانی مردم نهاد و کاملا مستقل می باشد) همزمان با انتخابات سال 1384 و 1388 برگزار شد. در سال 88 از کاندیداها و نمایندگانشان برنامه هایشان را برای رفع معضلات اجتماعی پرسیدیم. در بخشی از این فیلم، شاهد گوشه هایی از این برنامه هستیم.
نام ایران 1130 برگرفته از مساحت ایران تقسیم بر (4 سال ضربدر 365 روز) دوران ریاست جمهوری است.
یعنی رئیس جمهور برای آبادی ایران هر روز باید تقریبا برای 1130 کیلومتر مربع از خاک وطن برنامه داشته باشد.
---
نسخه یوتیوب:
نسخه فیسبوک:
لینک های دانلود مستقیم فایل کم حجم:
نسخه ویژه موبایل: