ایران 11-آرژانتین 9


تیم فوتبال پرشین(کودکان کار دروازه غارتهران) دربازی دوستانه خود با تیم منتخب پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران نتیجه مسابقه فوتبال ایران وآرژانتین را 11بر9 به نفع ایران پیش بینی کرد!