جمعیت امام علی اولین همایش "مادرانه"،را  در حمایت از مادران (باردار) آسیب دیده و در معرض آسیب برگزار می کند.

از شما میخواهیم با ما همراه شوید تا:
«صدای مادران دردمند ایرانزمین باشیم»
====== PLease Share It ======
جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع) برگزار میکند:
.:::::::: اولین همایش "مادرانه" ::::::::.
در حمایت از مادران (باردار) آسیب دیده و در معرض آسیب

زمان: سه شنبه، نهم اردیبهشت، ساعت 12
مکان: سالن ابن خلدون، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهراناینبار میخواهیم صدای مادران دردمند و بی پناه سرزمینمان را بشنویم،
و ساعاتی را ببینیم و بیاندیشیم بهشتی را که دنیا به زیر پای این مادران ساخته است.

جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع)، یک سازمان مردم نهاد است که فعالیت خود را در زمینه ی رفع معضلات اجتماعی از سال 1387 آغاز کرده است و با نیروی داوطلب دانشجویی و مردمی به حمایت از کودکان کار و آسیب دیده و زنان در معرض آسیب می پردازد. جمعیت علاوه بر مجوز رسمی از وزارت کشور، دارای مقام مشورتی در شورای امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است.

یکی از طرح های جمعیت امام علی (ع)، طرح مادرانه است که سال 1392، به دلیل مشاهدات اعضای جمعیت از معضلات بی شمار مادران باردار و نوزادان طرح ریزی شد و شکل گرفت.
در همین راستا اولین همایش "مادرانه" در حمایت از مادران (باردار) آسیب دیده ی مناطق حاشیه ای برگزار میشود. در این همایش علاوه بر ارائه گزارش فعالیت های طرح مادرانه، معضلات و آسیب های مادران طرح می شود. این همایش فراخوانی است به اساتید، دانشجویان و عموم جامعه برای حمایت و مشارکت در رفع معضلات مادران در معرض آسیب و آسیب دیده.

همراهمان باشید:
اولین همایش مادرانه
حمایت از مادران (باردار) آسیب دیده
زمان: سه شنبه، نهم اردیبهشت، ساعت 12
مکان: سالن ابن خلدون، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

در صورتی که از اعضای فیسبوک هستید
به ایونت زیر بپیوندید و همراه باشید: