خیرین مازندرانی 1 میلیون تومان برای آزادی صفر هدیه کردند.
=========
جمعیت امام علی مازندران اعلام کرد:
داوطلبان جمعیت امام علی مازنداران و خانه ایرانی ساری مبلغ 1 میلیون تومان برای آزادی صفر از خیرین جمع آوری کردند.

---
خانه ایرانی ساری یکی
از خانه های ایرانی جمعیت است که در محله های محروم معضلخیز این شهر به ارائه خدمات امدادی آموزشی فرهنگی به کودکان محروم از تحصیل می پردازد.
---
جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع)

با ما تماس بگیرید: 23051110
WWW.SOSAPOVERTY.ORG
.

.

.