✅اگر به کار داوطلبانه علاقه داری

✅اگر دوست داری در کنار کودکان محروم سرزمینت باشی

✅اگر به مسئولیت اجتماعی فکر می کنی و می خوای قدمی برداری

جای تو کنار ما، در "خانه ایرانی دروازه غار" خالی است


جلسه معارفه و پذیرش داوطلبان

سه شنبه  اول تیر ساعت 17 الی 19

و یا

پنج شنبه سوم تیر ساعت 13 الی 15


نشانی:

مترو مولوی، به سمت چهارراه مولوی، کوچه قاسمی

کوچه عظیم زادگان، کوچه چاووشی، پ10


55168401 - 09396007178