شیوه‌های همراهی:

🔸همکاری داوطلبانه

🔸اهدای اقلام غیرنقدی

🔸کمکهای نقدی


از شما دعوت می شود همراه ما باشید و اخبار را دنبال نمایید:

021-88930816

www.sosapoverty.org

telegram.me/imamalisoceity