.::::::::: لطفا به اشتراک بگذاریم. :::::::::.
خبر - جمعیت امام علی به آسیب دیدگان رانش زمین در بدخشان افغانستان، امدادرسانی می کند.
::: PLEASE SHARE It with Your Friends :::

شماره حساب ویژه امدادرسانی به آسیب دیدگان رانش زمین در بدخشان افغانستان:شماره حساب جام بانک ملت: 41 / 69740586
به نام «جمعیت دانشجویی امام علی (ع)»
شماره شبای همین حساب:
Ir 59 0120 0200 0000 6974 0586 41

شماره کارت عابر بانک همین حساب:
7088 8176 3379 6104

=== WWW.SOSAPOVERTY.ORG ===
امکان واریز کمک ها از طریق وبسایت جمعیت امام علی از لینک زیر وجود دارد. در قسمت مربوطه بنویسید: «برای بدخشان افغانستان»

http://sosapoverty.org/payment.aspx

ارتباط با ما: 23051110  21  98+
جمعیت دانشجویی امام علی- علیه السلام