با کمک شما، وحید از اجرای حکم قصاص نجات پیدا کرد...
(وحید که در نوجوانی بخاطر یک نزاع کودکانه محکوم به قصاص شده بود، پس از هفت سال با کمک مردم و بزرگواری خانواده اولیای دم بخشیده شد. خانواده وحید توانایی پرداخت وجه الرضایه را نداشت، سه هزار نفر از مردم هر کدام کمک کوچکی کردند و این مبلغ تامین شد.)

حالا وحید آزاد شده و از همه شما تشکر کرده و قول داده که زندگی سالمی رو در پیش بگیره و همه کسانی که بهش کمک کردند رو سرافراز کنه...

راستی وحید از همه ما خواسته که به اقبال هم کمک کنیم...
اقبال برای بخشش خانواده اولیای دم به مبلغ 25 میلیون تومان دیگر نیاز داره.

شماره حساب ویژه کمک به اقبال (نوجوان محکوم به قصاص):
شماره حساب جام بانک ملت: 41 / 69740586
شماره شبای همین حساب:
Ir 59 0120 0200 0000 6974 0586 41
شماره کارت عابر بانک همین حساب:
6104337981767088
شماره حساب به نام «جمعیت دانشجویی امام علی (ع) می باشد.

بیآید با پرداخت حداقل ده هزار تومان سهمی در آزادی اقبال هم داشته باشیم و کمک کنیم در عید امسال، چشم مادر اقبال هم به فرزندش شاد بشه... خانواده اقبال توانایی تامین این مبلغ رو ندارند.

اقبال هم مثل وحید در نوجوانی در یک نزاع کودکانه مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص شده. خوشبختانه با صحبت هایی که با خانواده محترم اولیای دم او شد، آنها با بزرگواری قبول کردند در قبال 50 میلیون تومان وجه الرضایه از قصاص اقبال بگذرند و او را ببخشند. نیمی از این مبلغ را خیرین دیگر تامین کردند و اکنون برای تامین 25 میلیون باقی مانده به یاری همه ما حتی به اندازه فقط 10هزار تومان کمک هست.