بدینوسیله از کلیه افراد داوطلب دارای سابقه فوتبال حرفه ای و نیمه حرفه ای و یا دارای مدرک مربی گری فوتبال که مایل به همکاری با تیم فوتبال خانه علم در زمینه مربی گری این کودکان دوست داشتنی می باشند، دعوت به عمل می آوریم.
علاقه مندان لطفا در صورت تمایل به همکاری با شماره تلفن 09361668826 تماس بگیرند.
برنامه تمرینات تیم روزهای جمعه ساعت 10 الی 12 در ورزشگاه شهید هرندی واقع در خیابان هرندی محله شوش تهران می باشد.