به دنبال پیشنهاد شما عزیزان برای خرید خانه ای برای خانواده مرحوم یونس که در شهرداری خرمشهر خودسوزی کرد، جمعیت امام علی اعلام می کند:
بر اساس بررسی های نماینده جمعیت امام علی در خرمشهر و با در نظر گرفتن محدودیت های موجود در انتخاب منزل مناسب برای این عزیزان، قیمت آپارتمان بین 1میلیون و دویست تا 1میلیون و پانصد هزار تومان می باشد. در حال حاضر در تلاش هستیم تا یک منزل مناسب را شناسایی و قولنامه کنیم. به محض قطعی شدن منزل مورد نظر، متراژ و مبلغ دقیق لازم برای خرید آن اطلاع رسانی خواهد شد. این منزل به نام همسر و فرزندان یونس خریداری خواهد شد و از طرف مردمی که در غم از دست دادن یونس خود را شریک می دانند، به خانواده او اهدا می شود تا اندکی از رنج آنان در نبود پدرشان بکاهد.

این موضوع از طریق نماینده جمعیت امام علی به صورت حضوری در خرمشهر به اطلاع خانواده یونس نیز رسیده است که این عزیزان ضمن تشکر از مردمی که می خواهند این قدم را برای یاری شان بردارند، پس از تحمل رنج از دست دادن غم انگیز پدر خانواده، اکنون دوباره بسیار به زندگی امیدوار شده اند.

بدینوسیله شماره حساب زیر توسط جمعیت امام علی از امروز شنبه 8 فروردین تا زمانی که مبلغ خرید این منزل تامین شود ویژه این کار اختصاص داده شده است. و گزارش دقیق مالی مبالغ جمع آوری شده و روند خرید خانه نیز به صورت مستمر منتشر خواهد شد.

هر یک از ما با پرداخت مبلغی اندک در حد وسع مان از حداقل 10هزار تومان تا هر مبلغی که توان داریم می توانیم در این کار نیک سهمی داشته باشیم تا دوباره در این بهار دل خانواده یونس را اندکی شادمان کنیم.

شماره حساب جام بانک ملت: 41 / 69740586
شماره شبای حساب: Ir 59 0120 0200 0000 6974 0586 41
به نام «جمعیت دانشجویی امام علی (ع)»

شماره کارت عابر بانک همین حساب:
«6104337981767088»
حساب جام بانک ملت به نام جمعیت امام علی