به گزارش دفتر جمعیت امام علی در دانشگاه صنعتی شریف؛ اعضای جمعیت در این دانشگاه امروز (دوشنبه) با تعدادی از اساتید مطرح صحبت کردند و موضوع زندگی صفر را برای آنان شرح دادند. در این دیدار یکی از اساتید دانشگاه نقدا 1 میلیون تومان برای آزادی صفر اهدا کرد و چند نفر دیگر نیز قول دادند در روزهای آینده مبالغی را برای این کار نیک هدیه کنند.
============
جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع)
با ما تماس بگیرید: 23051110 - 021
WWW.SOSAPOVERTY.ORG
.
.
.