✅٢۰ کتاب در ۱٢۰دقیقه

⏱دوشنبه٢۰دی ساعت۱٨

📍م انقلاب،کارگرجنوبی،کوچۀ مهدیزاده،پ۲۴

🔸حضور در برنامه برای عموم آزاد است

درصورتیکه می‌خواهید کتاب ارائه دهید،به ۰٩٣٨۵٢۰۰٣٧۰ نام خود و نام کتاب را پیامک کنید