یکی از فعالیت های تیم آموزش در خانه ایرانی دروازه غار، برگزاری اردوهای تفریحی، فرهنگی و آموزشی است. 

روز دوشنبه، پس از اتمام امتحانات پایان ترم، برای رفع خستگی و آرامش بیشتر، بچه های خانه ایرانی به همراه تعدادی از معلم هابه قصد دیدن تئاتر، به پارک لاله رفتند. 

پیش از تئاتر، بچه ها به همراه معلمهایشان در زمین بازی به تفریح پرداختند و سپس به همراه کودکان دیگری که آنها هم برای دیدن تئاتر آمده بودند، به تماشای نمایش پرداختند.

بعد از دیدن نمایش، ناهار آخرین بخش این اردوی شاد بود. بچه ها نیز به طور داوطلبانه به پخش ناهار بین یکدیگر کمک می کردند و همچنین خود زباله های تولید شده را جمع آوری کردند و به داخل سطل زباله انداختند. سپس همگی به سمت اتوبوس رفتند و با شادی و یک خستگی آرامش بخش، به سمت خانه هایشان برگشتند.

یکی از مزیتهای برنامه های فرهنگی همچون اردو، صمیمیت و دوستی بین بچه ها با قومیتهای مختلف می باشد و مشارکت بینشان را دوچندان می نماید.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 09396007178 - 55168401

به کانال تلگرام خانه ایرانی دروازه غار بپیوندید:

http://www.telegram.me/darvazeghar

www.facebook.com/darvazeghar

www.sosapoverty.org