✅ 

◀️روز سه شنبه، 9 نفر متشکل از دانش آموزان پسر خانه ایرانی دروازه غار در رده ی سنی ۱۱ تا ۱۳ سال، جهت بازدید از مجموعه دانشکده ها و فضای پردیس مرکزی به دانشگاه تهران رفتند.

◀️در طی این بازدید پردیس علوم(دانشکده های زمین شناسی و شیمی)، پردیس هنرهای زیبا(دانشکده های موسیقی، مجسمه سازی، نقاشی،معماری و طراحی صنعتی) و دانشکده ی فنی( رشته ها ی عمران و مهندسی شیمی) با تفصیل به دانش آموزان معرفی شد. درمورد رشته های دانشگاهی مختلف، شغل های مربوط به آنها و ویژگی های آنها صحبت شد و در هر دانشکده از دانشجویان مشغول به تحصیل جهت معرفی زوایای رشته و آینده ی شغلی آنها کمک گرفته شد. در پایان هم فضای دانشکده و ساختمان ها و مراکز عمومی معرفی و تشریح گردید.

◀️حضور در چنین برنامه هایی  مسیر آینده را در ذهن این کودکان روشن می کند و آنها پی می برند که در مسیر تحصیل و دانشگاه، افراد موفق تر و مفیدتری هستند.


https://goo.gl/vNzNmV

https://telegram.me/darvazeghar