پس از یلدا

خبرگزاری ایسنا؛ جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) برگزار کرد: «یلدا در کوچه های فقر» با کودکان کار و خیابان‌خواب دروازه غار و خاک سفید

خبرگزاری پانا؛ مراسم یلدای سال 90 به همت جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) در محلات دروازه غار و خاک سفید تهران، منطقه حصه اصفهان و مشهد برگزار شد.

پیش از یلدا

خبرگزاری ایسنا: یلدا در کوچه های فقر

 خبرگزاری ایکنا: جمعیت امداد امام علی (ع) ویژه برنامه یلدا در کوچه های فقر را برگزار می کند

 آفتاب: یلدا در کوچه های فقر

 پایگاه اطلاع رسانی لقمه: اعضای جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) به یاری خیابان خواب های شهر می شتابند.

 اخبار سازمان های غیردولتی ایران:  یلدا در کوچه های فقر-برنامه ای از جمعیت امام علی (ع)

 واپسین رخدادها: یلدا در کوچه های فقر