🎭🎼  در روز های اخیر نمایش عروسکی " سرزمینی فرا تر از نوک دماغ " به اجرا درآمد.
در این نمایش گروهی از کودکان خانه ایرانی دروازه غار و لب‌خط هنرنمایی کردند .
تمرین تئاتر و به اجرا  آوردن آن ، استعداد کودکان ما را در هنر و کار گروهی نشان میدهد . 
آنها با هنر ، تمرین مهر میکنند و در کنار یکدیگر نقش خوشبختی را بازی میکنند .
در این سبک از تمرین تئاتر با ایفای نقش و گفتگوهای متفاوت, روحیه‌ی خشم کنترل و در ازای آن صلح و نوع‌دوستی را به ارمغان می‌آورد.
استقبال تماشاگران انگیزه‌ای مضاعف به هنرمندان کوچک ما میدهد و تشویق همگان برایشان خاطره‌ای خواهد شد از دیده شدن و ادامه‌ی تلاش آنها برای صحنه های بزرگتر .
این روز ها برای فرا تر از نوک دماغ  خود دیدن از کودکانی یاد بگیریم که امید این زندگی در لحظاتشان جاری ایست.

🏡 کانال تلگرام: @darvazeghar