گروه سرود خانه علم دروازه غار تهران در تاریخ 6 خرداد 1391 به مناسبت دومین سالگرد ثبت جهانی جمعیت در شورای امور اقصادی اجتماعی سازمان ملل متحد، به اجرای سرود ای ایران در خانه هنر جمعیت پرداخت. این کودکان همچنین از دیدن نمایشگاه نقاشی های خودشان بر دیوارهای خانه هنر شگفت زده و شادمان شده بودند.