کلیپ دیدنی سرود ای ایران توسط گروه سرود کودکان کار تحت پوشش خانه علم دروازه غار را از طریق لینک زیر تماشا نمائید.

http://youtu.be/6UeCFMksgiI