شارمین میمندی نژاد در مراسم دعا برای آرامش روح مرحوم دکتر مرتضی سربندی اعلام کرد:
با تلاش های جمعیت امام علی اجرای حکم اعدام ریحانه جباری به تعویق افتاده است.
امیدواریم فرصتی فراهم شود تا دردهای دو خانواده التیام یابد.
این درحالی است که خبرها همچنین حاکی است که خانواده سربندی به شدت از وضع موجود و تهمت هایی که به این خانواده زده شده است، ناراضی هستند و گفته اند تحت هیچ شرایطی کوتاه نمی آییم.