گروه شناسایی کوچه گردان در جنوب استان کرمان در دهستان های رمشک و زه کلوت آغاز به کار نمود.

در این مناطق  کپرنشینانی مشاهده شد که فاقد سیستم برق رسانی، لوله کشی آب و فاضلاب، سرویس بهداشتی و حمام بودند. 

اکثر این مناطق با مرکز بهداشت دهستان خود در حدود یک ساعت و نیم جاده خاکی فاصله داشتند و تقریبا همه کودکان محروم از تحصیل بودند.