✅برگزاری "آیین کوچه گردان عاشق" در ایلام و توزیع 180 کیسه مایحتاج غذایی خانواده های نیازمند (محله های محروم و روستاهای اطراف ایلام و همچنین شهرهای دره شهر مهران ملکشاهی و ایوان)  yon.ir/Bnfs


جهت مشارکت در تامین اقلام کیسه های سایر شهرستان ها به وبسایت کوچه گردان عاشق وارد شوید:

🔍kuchegardan.org/shop


«شماره کارت 6104337770031308  به نام جمعیت امام علی»


📞02188930816


کانال مرکزی جمعیت امام علی:

➡️ @Imamalisociety