شامگاه عاشورا 13 آبان 1393؛ همزمان با سراسر کشور، اعضای جمعیت امام علی، آیین شام عیاران را با هدف اعلام بیزاری از وجود اعتیاد فراگیر در کشور در محله لب خط شوش تهران برپا کردند.
در این مراسم فریاد مرگ بر اعتیاد و مرگ بر مسببین اعتیاد توسط حاضرین سر داده شد و از معتادین برای ترک اعتیادشان دعوت شد.

در حالی که تعدادی از معتادین برای ترک اعتیاد حاضر شده بودند و برنامه به خوبی پیش می رفت، متاسفانه این برنامه با حضور برخی نهادها نیمه تمام ماند تا ظاهرا امنیت مسببین اعتیاد تضمین شده باقی بماند...