🔸درمیان لحظات بی نهایت شادمان هیچ گاه کودکانی که در آتش سوختند را از یاد نبردیم و با همان پاهایی که به سوی آزادی می دویدیم به پا ایستادیم تا سکوتمان معنایی از فریاد همان کودکان باشد! 

ایستادیم تا بگوییم آنها دلاورانه ایستادگی کردند و ما نیز مانند آنها دلاور می مانیم..

آدم های زیادی در این میدان آمدند و قهرمان شدند و لبخندشان فقط برای پیروزیشان بود. اما معنای واقعی قدم های ما کودکان این چنین نبود، بلکه ما خواستیم با دویدن صدای یکدیگر باشیم...

از گوشه‌ای چشمم به دخترکی افتاد که با شوق و ذوق بندهای کفش هایش را می بست. از او ‌پرسیدم که در این لحظات چه احساسی دارد او با لبخندی آرام و پر از لطافت به من گفت که میخواهم با دویدنم بگویم: اگرچه دخترم، اما می‌توانم برای خود آینده ای بسازم...


🔻🔻🔻🔻


📝نوشته سولماز، بازیکن تیم پرشین دروازه‌غار که مقام سوم🥉 را در مسابقات دو و میدانی لیگ پرشین کسب کرد🎊😍