از شما عزیزان دعوت می کنیم:
خاطرات، دیده ها و شنیده های ‫‏کوچه گردان عاشق را در وبسایت ما بخوانید.
و با رنج و تنهایی هزاران کودک معصوم و بی پناه در سراسر ایران آشنا شوید.
«یادتان باشد از آن پس شما هم مسئول خواهید بود.»
اگر طاقت مسئولیت ندارید، لطفا به آدرس زیر نروید!

http://kuchegardan.sosapoverty.org/category/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/