✅⚽️جواد آهنگر از پرشین دروازه غار مشترک با علی درزاده با 4 گل زده آقای گل این دوره از مسابقات در رده نوجوانان شد.


@PersianSportsClub