آغاز به کار خانه ایرانی پاکدشت 
خانه علم ایرانی پاکدشت از روز جمعه دوازدهم دی ماه به طور رسمی کلاس های درسی خود را آغاز کرده است. خانه ایرانی پاکدشت جایی است که به حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار و درگیر معضل اعتیاد می پردازد. 
این خانه جهت تدریس به کودکان عضو می پذیرد ، همچنین می توانید جهت یاری در تجهیز و تزئین و نقاشی خانه برای کودکان همراه ما باشید. 
شماره تماس روابط عمومی خانه ایرانی پاکدشت :
09122903401 - 09389366823
از وبسایت ما دیدن کنید:
www.sosapoverty.org
جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی (ع)