از ابتدای تشکیل خانه ی علم که هدفش ایجاد محیطی امن و علمی برای کودکان کار ساکن محله دروازه غار بوده است، تیم کارآفرینی خانه علم با تعریف فرصتی به مراتب ایمن تر و جذاب تر برای این کودکان، سعی در جلب نظر والدین برای حضور کودکانشان در این خانه و جلوگیری از ورود آنها در محل ها و مشاغل پرخطر دارد.
اختصاص بخشی از فضای خانه ی علم به کلاس چاپ روی پارچه باعث شد، کودکان بیشتری فرصت حضور و تحصیل در خانه ی علم را پیدا کرده و در کنار آن با خلق آثاری رنگارنگ، جوانه های خودباوری در وجودشان ...شکوفا شود.
در ادامه ی مسیر، اعضای داوطلب خانه ایرانی دروازه غار که دانشجویانی از بطن جامعه هستند، پیشرفت بیشتر در امر مددکاری کودکان را ممکن ندیدند مگر با گسترش فعالیت ها در امر توانمند کردن خانواده های آنها.
برای این منظور طرح ایجاد خانه ای مستقل از خانه علم، برای اشتغال مادران کودکانمان آغاز گردید. اگرچه از ابتدا تا کنون به همت تیم کارآفرینی خانه علم دروازه غار، زنان سرپرست خانوار هنر دستان مستعد و پرتوان کودکانمان را تکمیل کرده و دوخت کیسه های دوست دار محیط زیست را برعهده داشته اند، اما زین پس با شروع به کار خانه اشتغال دروازه غار امکان ارتباط بیشتر با مادران به جهت مهارت آموزی و درآمدزایی، خدمات مشاوره و پزشکی در قالب اکادمی مادران فراهم خواهد شد.
ما باور داریم که این مهم گام بلندی ست برای مددرسانی به مادران و فرزندانشان در کنار هم....
یکی دیگر از اهداف اصلی خانه اشتغال فراهم کردن بستر مناسب تریست برای ادامه حمایت از دختران نوجوانی ست که به سبب های فرهنگی در سنین پایین ازدواج کرده و بعضا در عین کودکی دارای فرزندی هستند که جز آنها پناهی ندارد. خانه ی اشتغال بر آن است تا کودکی این فرزندان را به گونه ای دیگر، متفاوت از آنچه مادرانشان گذرانده اند، رقم بزند.
گرچه خشت اول خانه ی اشتغال، با تعداد محدودی از مادران و کودکانشان به همت خانه علم خواهد بود، با افزایش نیروهای داوطلب و دست به دست هم دادن عابرانی که این بار قرار است از روزمرگی ها و مشغله هایشان عبور کنند، بایستند و چراغ خانه ای را روشن نگاه دارند؛ می توان کاری به وسعت آبادی نسلها انجام داد.
.
.
.
در مسیر کارافرینی و مهارت آموزی زنان سرپرست خانوار و دختران نوجوان با ما همراه شوید.
اطلاعات بیشتر را از طریق تماس با شماره تلفن 09396007178 کسب نمایید.