🔻در ادامه‌ی بحث عملیات گسترده در رابطه با دستگیری خرده فروشان و معتادین متجاهر:


⭕در تحلیل چنین سیاست‌ها و برنامه هایی، این نکته  قابل تأمل است که مسئله شیوع اعتیاد و توزیع مواد مخدر به شکل ساختار یافته و کلان در محله دروازه‌غار یا هرندی امروز و سایر سکونتگاهای غیر رسمی، خود مولد سایر آسیبهای اجتماعی  پیش روی کودکان، زنان و در کل رکن خانواده میباشد.


⭕که در بحث کودک آزاری و خشونت علیه زنان و همچنین واداشتن کودکان به کار اجباری و پدیده کودک همسری در این محلات، اعتیاد یکی از عوامل مهم بشمارمی‌آید که با حضور در این محلات میتوان اثرات مخرب روحی و جسمی آن را بر میلیون‌ها کودک و زن و مرد درگیر با این آسیب بعنوان شاهدین این حقیقت، مشاهده نمود. 


⭕به همین خاطر لازم است که برنامه های مدون و مستمری برای ممانعت از تولید و توزیع سهل و بلامانع مواد مخدر و بستر سازی در جهت پیشگیری از اعتیاد در بین اهالی از سوی ارگان های ذیربط ارائه گردد. 


◀این درحالیست که بعضاً چنین عملیات‌های ضربتی که بیشتر به ساختار پوسته‌ای و خُرد مواد مخدر و معتادان اشاره دارد، ختم میگردد. 


◀اگر نگاه واشکافانه‌ای به عملیات‌های پیشین در دروازه‌غار و یا خاک سفید بصورت موردی داشته باشیم، دیده میشود که پس از این عملیات‌ها  همچنان سیستم کلان توزیع مواد در محلات فعال بوده و به کار خویش ادامه داده‌اند و معضل اعتیاد همچنان بصورت مسئله‌ای لاینحل باقی مانده است.


🔴و از سوی دیگر تنها موجب رعب و فرار و پراکنده شدن معتادین و مواد فروشان خُرد به سایر مناطق گشته که این مورد در تجمع معتادین متجاهر در محله شوش لب خط و خیابان  اوراقچی ها و ایجاد آسیب شبیه دروازه‌غار در این مناطق، پس از حملات ضربی به پارک هرندی در سالهای گذشته به عینه دیده میشد.


🔴گویی تنها مهاجرت این افراد از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر رخ داده است و حتی افراد دستگیره شده نیز بعد از یک دوره حضور در مراکز بازپروری و یا زندان ها مجدد به این محلات و سیستم مصرف مواد بازگشته اند که علت آن در دسترس بودن مواد میباشد.


🔴 به همین خاطر در دروازه غار پس از گذشت زمان از این نوع حملات در سالهای گذشته، در میادین و کوی و برزن تجمع معتادین و خرده فروشان، همچنان بعنوان یک چالش برای اهالی بوده است. 


🛑پس این نکته بسیار روشن است که تنها اکتفا نمودن به حملات ضربتی و گاه به گاه و نپرداختن ریشه‌ای به بحث توزیع مواد و نبود سیاست و برنامه کلان مبارزه با مواد مخدر بعنوان یکی از مسائل مخاطره‌آفرین در حوزه امنیت جانی و مالی و اخلاقی و انسانی شهروندان، به خصوص در مورد افراد آسیب پذیر درگیر فقر که ساکن محلات حاشیه‌اند، منجر به ایجاد چرخه‌ی ناکارآمد و معیوب درباره این موضوع می گردد. 


🛑چه بسا شروع این مبارزه و ممانعت میبایست از مرزهای کشور با جدیت و اولویت دهی تمام انجام گیرد تا در محلاتی همچون دروازه غار و شوش و... با تغییرات پایدار راجع‌به کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر مواجه گردیم 


🔵و این موضوع میسر نخواهد بود مادامی که بحث اعتیاد بعنوان یکی از رئوس آسیبهای اجتماعی از سوی مسئولین در نظر گرفته شود و در مورد آن یک برنامه و سند جامع و کلی تدوین و با هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف اجرایی و سیاست گذاری، لازم الاجرا گردد.


آدرس کانال تلگرام:

🔻🔻🔻


🏡 @darvazeghar