📚اسمِ کتاب «آرزوهای بزرگ» است. برای کلاس اولی‌هاست. درباره‌ی پسری که آن‌قدر به آرزوهای دور و درازش فکر می‌کند که از کار و بارِ روزانه‌اش وا می‌ماند.


می‌گویم: می‌دونی آرزو یعنی چی؟


می‌گوید: نه!


 می‌گویم: یعنی هر چیزی که از تهِ دل دوست داری بهش برسی. حالا بگو ببینم تو چه آرزوهایی داری؟


می‌گوید: مریضیِ بابام خوب شه، وضعِ زندگیمون خوب باشه، یه خونه داشته باشیم، شوهرم ندن...


این آخری را که می‌گوید بلند می‌شود و می‌رود. ده سال بیش‌تر ندارد. صدایش می‌کنم که بیاید و بقیه‌ی «آرزوهای بزرگ» را بخواند؛ ولی دیگر بر نمی‌گردد.


📚📚

📣 خانه ایرانی دروازه غار، یکی از مراکز جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به کودکان و نوجوانان محله، خدمات آموزشی و مددکاری ارائه می دهد.

📣 برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 55168401 _ 09396007178


https://telegram.me/darvazeghar


@Darvazeghar