لطفا آلبوم کامل را در ادامه مطلب مشاهده نمائید.

اگر می خواهید در برآورده کردن آرزوهای کودکان دردمند شهرمان شما هم سهیم باشید،

پس لطفا به وبسایت طرح کعبه کریمان سری بزنید:

لطفا اینجا را کلیک کنید.

http://www.kabe-kariman.com